Index
Βήµατα για πετυχηµένη βαφή
Τα χρώµατα για σκάφη και κότερα θα πρέπει να καλύπτουν ένα σύνολο διαφορετικών αναγκών. Πρέπει να είναι κατάλληλα για τα σκάφη κατασκευής όλων των τύπων, σιδήρου, αλουµινίου, πολυεστέρα και ξύλου καθώς και να παρέχουν προστασία ενάντια στους ποικίλους παράγοντες φθοράς. Τα χρώµατα που προορίζονται για χρήση πάνω από την ίσαλο γραµµή είναι εκτεθειµένα στην ηλιακή ακτινοβολία και στην υγρασία. Ενώ τα χρώµατα που πρόκειται να εφαρµοσθούν κάτω από την ίσαλο γραµµή πρέπει πρωταρχικά να προστατεύουν ενάντια της ρύπανσης και των χτυπηµάτων της γάστρας στα κύµατα σε αυξηµένες ταχύτητες. Επίσης, τα χρώµατα θα πρέπει να αντέχουν την πρόσκρουση στην στεριά ή το γδάρσιµο πάνω σε αµµώδεις ξέρες. Επιπλέον, τα αγωνιστικά σκάφη και κότερα απαιτούν επικάλυµµα τόσο λείο ώστε η τριβή να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Είτε εφαρµόζετε το πρώτο ή δεύτερο χέρι είτε απλά ένα φρέσκο στρώµα, θα πρέπει να ακολουθούνται οι σωστές οδηγίες. Προσέξτε ιδιαίτερα τις σηµειώσεις και σιγουρευτείτε για τα σωστά και απαραίτητα βήµατα. Μελετήστε όλα τα συστήµατα που ανταποκρίνονται στο συγκεκριµένο σύστηµα βαφής καθώς και τις περιγραφές των προϊόντων που πρόκειται να χρησιµοποιήσετε. ∆ιαλέξτε ένα συγκεκριµένο σύστηµα και σηµειώστε τα µεσοδιαστήµατα µεταξύ των επαναβαφών. Ξεκινήστε µε καθάρισµα και ξύσιµο/τρίψιµο της επιφάνειας. Όλες οι προεργασίες πρέπει να έχουν εκπληρωθεί σωστά προτού ξεκινήσετε το βάψιµο.
ElegxosYpostrwmatos
Έλεγχος του υποστρώµατος
Όταν επαναβάφετε είναι σηµαντικό να διαπιστώσετε αν το ήδη υπάρχον στρώµα βαφής έχει καλή πρόσφυση στην επιφάνεια την οποία πρόκειται να βάψετε. Ο έλεγχος του υποστρώµατος πριν την εφαρµογή νέας στρώσης µπορεί εύκολα να ελεγχθεί χρησιµοποιώντας µια ενισχυµένη κολλητική ταινία. Πιέστε την ταινία πάνω σε διάφορα σηµεία της επιφάνειας όπου θέλετε να εργαστείτε και ύστερα τραβήξτε απότοµα.
Αν επικολληθούν πάνω στην ταινία χρωστικές ουσίες από το προηγούµενο επικάλυµµα, τότε αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστεί έτσι ώστε να υπάρξει πετυχηµένο δέσιµο µε τη νέα βαφή. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα προηγούµενα επικαλύµµατα µε σωστό τρίψιµο ή διάφορα χηµικά (µόνο για προϊόντα ενός συστατικού). Προσοχή: οι παλαιότερες στρώσεις αντιρρυπαντικών υφαλοχρωµάτων θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί µε την βοήθεια διαφορετικών µεθόδων (τρίψιµο, υδροβολή κ.α)
ProetoimasiaEpifaneias
Προετοιµασία επιφάνειας
Όλες οι επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να περαστεί νέο στρώµα βαφής θα πρέπει πρώτα να είναι σωστά καθαρισµένες. Ιδιαίτερα, η σκόνη, τα υπολείµµατα λαδιού, γράσου, κεριού, σιλικόνης κτλ., θα πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθούν προτού ξεκινήσετε το τρίψιµο. Εάν δεν γίνει σωστός καθαρισµός των επιφανειών τότε δυστυχώς τα διάφορα υπολείµµατα θα δηµιουργήσουν πρόβληµα στη βαφή και δεν θα επιτρέψουν το δέσιµο µεταξύ υποστρώµατος και νέας στρώσης. Χρησιµοποιήστε ειδικό καθαριστικό σκαφών, άφθονο ζεστό νερό και σφουγγάρι ή µαλακή βούρτσα. Θα διαπιστώσετε πότε η επιφάνεια είναι τελείως καθαρή όταν θα ρέει το νερό ανενόχλητα από πάνω προς τα κάτω κατά µήκος της επιφάνειας χωρίς να σχηµατίζονται σταγόνες. Αν θέλετε πετυχηµένο δέσιµο παλαιού και νέου επικαλύµµατος, η επιφάνεια θα πρέπει επίσης να τριφτεί πολύ καλά έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια αγριεµένη επιφάνεια. Υπάρχουν τέσσερεις προτεινόµενες τεχνικές :
1) Στεγνό τρίψιµο, χρησιµοποιώντας ξηρά γυαλόχαρτα. Απλά και εύκολα στην χρήση µε µόνο µειονέκτηµα ότι δηµιουργούν πολύ σκόνη. Σκόνη η οποία πρέπει οπωσδήποτε να µην αφήσετε να απλωθεί στην υπόλοιπη επιφάνεια του σκάφους. Συνιστάται η χρήση µάσκας και προστατευτικών γυαλιών για τα µάτια.
2) Υγρή λείανση, χρησιµοποιώντας υγρά γυαλόχαρτα. Αυτή η συγκεκριµένη µέθοδος είναι πιο αποτελεσµατική καθώς εκτός του ότι ελαχιστοποιείτε την δηµιουργία σκόνης, είναι επίσης πιο οικονοµική επειδή όσο πιο βρεγµένο είναι το γυαλόχαρτο τόσο πιο πολύ αυξάνεται η αντοχή του.
3) Μηχανική λείανση µε ειδικό τρίφτη είτε µε ιµάντα είτε µε έκκεντρο περιστρεφόµενο τριβείο (δίσκο). Βέβαια θα πρέπει να δώσετε µεγάλη προσοχή όταν τρίβετε µε τέτοια µηχανήµατα να µην καταστρέψετε ή φθείρετε το λεπτό στρώµα του καπλαµά και την επιφάνεια της καρίνας.
4) Αµµοβολή, µια πολύ αποτελεσµατική µέθοδος που χρησιµοποιείται κυρίως από επαγγελµατίες που κατέχουν και τον κατάλληλο εξοπλισµό.
previous arrow
next arrow