ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

WILKOTEX THINNER
Διαλυτικό για αλκυδικά χρώματα (WILKOTEX)
WILKOR THINNER
Διαλυτικό για ακρυλικά χρώματα (WILKOR)
WILKOPOX THINNER
Διαλυτικό για εποξικά χρώματα (WILKOPOX)
WILKOTAN THINNER
Διαλυτικό για πολυουρεθανικά χρώματα (WILKOTAN)