Παραδοσιακο Ξύλινο MY TSELO, προέβη σε στοκάρισμα αρμών με EPLIGHT PUTTY & EPOXY HARZ, ολική βαφή υφάλων εξάλων με WILCKENS AF