ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ

Αν το ήδη υπάρχον υπόστρωµα βαφής είναι σε καλή κατάσταση, τότε υπάρχουν ορισµένοι κανόνες που µπορείτε να ακολουθήσετε:
•Εάν η σύνθεση του υποστρώµατος είναι άγνωστη τότε καλύτερα να ξεκινήσετε τις εργασίες για το νέο επικάλυµµα από την αρχή. Οι πιθανότητες να γλυτώσετε χρόνο και χρήµα κάνοντας διάφορα πειράµατα είναι µηδαµινές και τα αποτελέσµατα δεν θα είναι ικανοποιητικά.
•Εφαρµόστε ένα νέο σύστηµα το οποίο θα είναι κατάλληλο σε ένα ήδη υπάρχον υπόστρωµα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
• Μην χρησιµοποιείτε προϊόντα δύο συστατικών σε υποστρώµατα βαφής ενός συστατικού εκτός και αν κάτι τέτοιο προτείνει η κατασκευάστρια εταιρία.
• Αυτογυαλιστικά ή Teflon αντιρρυπαντικά υφαλοχρώµατα µπορούν να επικαλυφθούν µόνο µε το ίδιο προϊόν.
• Εάν έχετε κάποια απορία, επικοινωνήστε αµέσως µε την κατασκευάστρια εταιρία.