ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

1K  Thinner – Ενός συστατικού 
Ειδικό διαλυτικό που χρησιμοποιείται για την αραίωση όλων των βαφών ενός συστατικού. Επίσης, χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εργαλείων – χεριών κτλ.
2K  Thinner  – Δυο συστατικών
Ειδικό διαλυτικό για προϊόντα δύο συστατικών που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της πυκνότητας του χρώματος κατά την εφαρμογή. Επίσης, χρησιμοποιείται για να διαλύει λεκέδες σε επιφάνειες ξύλου.
DD Thinner – Διαλυτικό για πολυουρεθάνη
Το συγκεκριμένο διαλυτικό χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση πυκνότητας των χρωμάτων/βερνικιών πολυουρεθάνης ( DD Hatlack). Special two component thinner for achieving right viscosity of all polyurethane paints or varnishes ( DD Hartlack).