ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

WILKOTEX BTD (1)
 
WILKOTEX BTD
Τελική επίστρωση αλκυδικής ρητίνης υψηλής στιλπνότητας για εφαρμογή σε αλκυδική βάση ή συμβατικά αντισκωριακά και ενδιάμεσα υλικά. Κατάλληλο για καθολική χρήση. Καλός καιρός / θαλασσινό νερό / αντοχή στην τριβή, επιτρέπει την επίστρωση επιφανειών στη ναυτιλία και γενικότερη βιομηχανία, για νέα κτίρια καθώς και γενικές επισκευές.
WILKOR BTD OK
 
 
WILKOR BTD
Ταχυστέγνωτη τελική επίστρωση ακρυλικού βινυλίου ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, θαλασσινό νερό και χημικά. Κατάλληλο για εφαρμογή σε αστάρια ακρυλικής βάσης ή σε τροποποιημένες εποξειδικές επιστρώσεις. Κατάλληλο για χρήση πάνω από ίσαλο γραμμή και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους.
 
WILKOPOX BTD
Εποξειδική επίστρωση δύο συσκευασιών με υψηλή αντοχή στην τριβή, το θαλασσινό νερό και πολλά χημικά. Συνιστώμενη χρήση ως τελική επίστρωση σε σύστημα εποξειδικού τύπου για επιφάνειες σε θαλάσσια και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Κατάλληλο για επιφάνειες στην ίσαλο, πάνω από την ίσαλο, καταστρώματα, αμπάρια κ.λπ.
 
WILKOTAN BTD
Χρώμα δύο συστατικών με βάση την πολυουρεθάνη με υψηλή στιλπνότητα και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, καθώς και καλές ιδιότητες χημικής αντοχής. Κατάλληλο για χρήση σε εποξειδικά συστήματα, ως τελική επίστρωση για εξωτερική και εσωτερική χρήση.