Στο Ναυπηγείο Παπίλα, Παραδοσιακό Σκάφος τύπου «Μπρικι»  έκανε ολική αποκατάσταση χρωματισμού υφάλων και εξάλων με υλικά της Wilckens (Eposist HBS, Wilkor AC, Wilckens AF)