Στα Ελληνικά Ναυπηγεία Περάματος, το ημερόπλοιο Μ/Υ ΚΑΛΥΨΩ, προέβη σε χτίσιμο καταστρώματος με στόκο (EP LIGHT PUTTY), εποξικό primer (EPOSIST HBS) και τελικά χρώματα (WILKOR BTD)