Η εταιρεία K&A ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Wilckens yachtline ιδρύθηκε  τον Νοέμβριο του 2010 ως  αποκλειστικός αντιπρόσωπος της WILCKENS PAINTS, ύστερα από απαίτηση της αγοράς για προϊόντα που αφορούν τη μικρή εγχώρια Ναυτιλία(πχ ψαράδικα, λάντζες, τοπικές κρουαζιέρες, αντιρρυπαντικά) και σκάφη αναψυχής.