Προετοιµασία επιφάνειας
Όλες οι επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να περαστεί νέο στρώµα βαφής θα πρέπει πρώτα να είναι σωστά καθαρισµένες. Ιδιαίτερα, η σκόνη, τα υπολείµµατα λαδιού, γράσου, κεριού, σιλικόνης κτλ., θα πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθούν προτού ξεκινήσετε το τρίψιµο. Εάν δεν γίνει σωστός καθαρισµός των επιφανειών τότε δυστυχώς τα διάφορα υπολείµµατα θα δηµιουργήσουν πρόβληµα στη βαφή και δεν θα επιτρέψουν το δέσιµο µεταξύ υποστρώµατος και νέας στρώσης. Χρησιµοποιήστε ειδικό καθαριστικό σκαφών, άφθονο ζεστό νερό και σφουγγάρι ή µαλακή βούρτσα. Θα διαπιστώσετε πότε η επιφάνεια είναι τελείως καθαρή όταν θα ρέει το νερό ανενόχλητα από πάνω προς τα κάτω κατά µήκος της επιφάνειας χωρίς να σχηµατίζονται σταγόνες. Αν θέλετε πετυχηµένο δέσιµο παλαιού και νέου επικαλύµµατος, η επιφάνεια θα πρέπει επίσης να τριφτεί πολύ καλά έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια αγριεµένη επιφάνεια. Υπάρχουν τέσσερεις προτεινόµενες τεχνικές :
1) Στεγνό τρίψιµο, χρησιµοποιώντας ξηρά γυαλόχαρτα. Απλά και εύκολα στη χρήση µε µόνο µειονέκτηµα ότι δηµιουργούν πολύ σκόνη. Σκόνη η οποία πρέπει οπωσδήποτε να µην αφήσετε να απλωθεί στην υπόλοιπη επιφάνεια του σκάφους. Συνιστάται η χρήση µάσκας και προστατευτικών
γυαλιών για τα µάτια.
2) Υγρή λείανση, χρησιµοποιώντας υγρά γυαλόχαρτα. Αυτή η συγκεκριµένη µέθοδος είναι πιο αποτελεσµατική καθώς εκτός του ότι ελαχιστοποιείτε την δηµιουργία σκόνης, είναι επίσης πιο οικονοµική επειδή όσο πιο βρεγµένο είναι το γυαλόχαρτο τόσο πιο πολύ αυξάνεται η αντοχή του.
3) Μηχανική λείανση µε ειδικό τρίφτη είτε µε ιµάντα είτε µε έκκεντρο περιστρεφόµενο τριβείο (δίσκο). Βέβαια θα πρέπει να δώσετε µεγάλη προσοχή όταν τρίβετε µε τέτοια µηχανήµατα να µην καταστρέψετε ή φθείρετε το λεπτό στρώµα του καπλαµά και την επιφάνεια της καρίνας.
4) Αµµοβολή, µια πολύ αποτελεσµατική µέθοδος που χρησιµοποιείται κυρίως από επαγγελµατίες που κατέχουν και τον κατάλληλο εξοπλισµό.