ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ – ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

Χρησιµοποιώντας σαν κύρια µέθοδο το τρίψιµο (είτε στεγνό είτε υγρό) θα πρέπει να επιλέξετε το σωστό µέγεθος και νούµερο γυαλόχαρτου. Αν πρόκειται να ακολουθήσετε την µέθοδο µηχανικής λείανσης βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός σας διαθέτει και εξάρτηµα µε ενσωµατωµένη ηλεκτρική σκούπα. ΠΡΟΣΟΧΗ – Να φοράτε πάντοτε προστατευτική και αναπνευστική µάσκα για το πρόσωπο και τα µάτια όταν επιλέγετε στεγνό τρίψιµο.
Για την αποφυγή σκόνης φροντίστε να αερίζεται καλά ο χώρος εργασίας αν και εφόσον είναι κλειστός και αν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους βρέξτε τον περιβάλλοντα χώρο για να µην σηκώνονται χώµατα και λοιπά σωµατίδια σκόνης ή βρωµιάς από τον αέρα.

Επιλέγοντας το σωστό γυαλόχαρτο:
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟΣΤΕΓΝΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ / ΝοΥΓΡΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ / ΝΟ.
Τρίψιµο παλαιών στρωµάτων έπειτα
από χηµικό καθαρισµό
40 – 80 Ποτέ στεγνό γυαλόχαρτο για
αντιρρυπαντικά υφαλοχρώµατα
40 – 80
Τρίψιµο Στόκου60 – 10080 – 120
Τρίψιµο αντισκωριακού και υφαλοχρωµάτων100 – 12080 – 120
Τρίψιµο για βαµµένες επιφάνειες και gel coat120 – 200180 – 240
Τρίψιµο για µικροφθορές
πριν την εφαρµογή νέου χρώµατος
220 – 400
Τρίψιµο για πριν το τελικό χρώµα300 – 400
Τρίψιµο για πριν την εφαρµογή προϊόντων δύο συστατικών- 1200