Βήµατα για πετυχηµένη βαφή

Τα χρώµατα για σκάφη και κότερα θα πρέπει να καλύπτουν ένα σύνολο διαφορετικών αναγκών. Πρέπει να είναι κατάλληλα για τα σκάφη κατασκευής όλων των τύπων, σιδήρου, αλουµινίου, πολυεστέρα και ξύλου καθώς και να παρέχουν προστασία ενάντια στους ποικίλους παράγοντες φθοράς. Τα χρώµατα που προορίζονται για χρήση πάνω από την ίσαλο γραµµή είναι εκτεθειµένα στην ηλιακή ακτινοβολία και στην υγρασία. Ενώ τα χρώµατα που πρόκειται να εφαρµοσθούν κάτω από την ίσαλο γραµµή πρέπει πρωταρχικά να προστατεύουν ενάντια της ρύπανσης και των χτυπηµάτων της γάστρας στα κύµατα σε αυξηµένες ταχύτητες. Επίσης, τα χρώµατα θα πρέπει να αντέχουν την πρόσκρουση στην στεριά ή το γδάρσιµο πάνω σε αµµώδεις ξέρες. Επιπλέον, τα αγωνιστικά σκάφη και κότερα απαιτούν επικάλυµµα τόσο λείο ώστε η τριβή να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Είτε εφαρµόζετε το πρώτο ή δεύτερο χέρι είτε απλά ένα φρέσκο στρώµα, θα πρέπει να ακολουθούνται οι σωστές οδηγίες. Προσέξτε ιδιαίτερα τις σηµειώσεις και σιγουρευτείτε για τα σωστά και απαραίτητα βήµατα. Μελετήστε όλα τα συστήµατα που ανταποκρίνονται στο συγκεκριµένο σύστηµα βαφής καθώς και τις περιγραφές των προϊόντων που πρόκειται να χρησιµοποιήσετε. ∆ιαλέξτε ένα συγκεκριµένο σύστηµα και σηµειώστε τα µεσοδιαστήµατα µεταξύ των επαναβαφών. Ξεκινήστε µε καθάρισµα και ξύσιµο/τρίψιµο της επιφάνειας. Όλες οι προεργασίες πρέπει να έχουν εκπληρωθεί σωστά προτού ξεκινήσετε το βάψιµο.